fosforylacja fotosyntetyczna

fosforylacja fotosyntetyczna – proces tworzenia ATP z ADP i fosforanu dzięki energii ruchu protonów podczas reakcji świetlnych fotosyntezy. Zachodzi w błonie tylakoidów w chloroplastach lub w błonie komórkowej niektórych prokariontów. Wyróżnia się fosforylację fotosyntetyczną cykliczną i niecykliczną.

Więcej dowiesz się w kursie: Metabolizm (8.2.) (3-letnie liceum)

Więcej dowiesz się w kursie: Metabolizm (12.3.) (4-letnie liceum)