fosforylacja fotosyntetyczna

fosforylacja fotosyntetyczna – proces tworzenia ATP z ADP i fosforanu dzięki energii ruchu protonów podczas reakcji świetlnych fotosyntezy. Zachodzi w błonie tylakoidów w chloroplastach lub w błonie niektórych prokariontów. Wyróżnia się fosforylację fotosyntetyczną cykliczną i niecykliczną.

Kurs: Metabolizm (8.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (8.2.) (4-letnie liceum)