fosforylacja oksydacyjna

fosforylacja oksydacyjna – synteza ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego przy użyciu energii uzyskanej w reakcjach redoks łańcucha oddechowego. Ma miejsce w trzecim, głównym etapie oddychania komórkowego.