fosforylacja substratowa

fosforylacja substratowa – tworzenie ATP przez enzymy bezpośrednio przekazujące grupę fosforanową z cząsteczki związku organicznego na ADP. Związek organiczny – dawca grupy fosforanowej zwykle jest produktem pośrednim katabolizmu glukozy.