fotooddychanie

– przemiany biochemiczne zachodzące na świetle w komórkach miękiszu asymilacyjnego. Fotooddychanie objawia się zużywaniem tlenu i ATP oraz uwalnianiem dwutlenku węgla (obniża wydajność fotosyntezy).

Zwykle proces ten zachodzi w czasie gorących, suchych i słonecznych dni, kiedy szparki są zamknięte, a stężenie tlenu w liściu wzrasta powyżej stężenia ditlenku węgla. W takich warunkach rubisco funkcjonuje jako oksygenaza RuBP.

Kurs: Metabolizm (8.7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (3.5.) (4-letnie liceum)