fotoperiodyzm

fotoperiodyzm – fizjologiczna odpowiedź na fotoperiod, relatywną długość dnia i nocy. / Zjawisko zależności rozwoju roślin (także zwierząt!) od długości okresów ciemności i światła (nocy i dni). Przykładem fotoperiodyzmu jest kwitnienie w odpowiedzi na zmieniającą się długość dnia.