fotoukład II

fotoukład II – (PSII) – jeden z dwóch systemów wyłapujących światło w błonie tylakoidów chloroplastów lub w błonie niektórych prokariontów; w centrum reakcji ma dwie cząsteczki chlorofilu a P680.