fotoukład

« Powrót do Słownika

fotoukład – organiczna struktura wyłapująca promieniowanie świetlne, znajdująca się w błonie tylakoidu chloroplastu lub w błonie komórkowej niektórych prokariontów. Składa się z kompleksu centrum reakcji i otaczających go kilku kompleksów zbierających energię świetlną. Występują dwa typy fotoukładów: I i II, które różnią się zdolnością absorpcji światła o różnej długości fali.

Synonimy:
fotosystem
« Powrót do Słownika