fragmentacja

fragmentacja – rodzaj rozmnażania się bezpłciowego polegający na tym, że pojedynczy organizm rodzicielski rozpada się na części, z których następnie zostają odtworzone całe osobniki.