fragmoplast

« Powrót do Słownika

fragmoplast – struktura powstająca z elementów cytoszkieletu i pęcherzyków aparatu Golgiego, która formuje się w płaszczyźnie środkowej dzielącej się komórki roślinnej. Bierze udział w tworzeniu przegrody pierwotnej.

Kurs: Cytologia (11.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (11.3.) (4-letnie liceum)

Synonimy:
wrzeciono cytokinetyczne
« Powrót do Słownika