gametangiogamia

gametangiogamia – rodzaj rozmnażania płciowego polegający na łączeniu się całych nieruchmoych gametangiów – lęgni i plemni (lub gametangiów niezróżnicowanych, ale należących do różnych typów koniugacyjnych). Zachodzi np. u protistów grzybopodobnych (lęgniowców) oraz u grzybów należących do sprzężniowców i workowców. Podczas gametangiogamii najczęściej najpierw następuje plazmogamia (przepływ protoplastu), co prowadzi do powstania jąder sprzężonych – dikarionów. Dikariony zlewają się później w procesie kariogamii, powstają więc jądra zygotyczne.

Dla zainteresowanych: możliwe jest także zlewanie się gametangiów jednej plechy (u gatunków homotalicznych).

Kurs: Grzyby (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.5.) (4-letnie liceum)