gametangium

gametangium – komórka lub wielokomórkowa struktura (narząd), w której są wytwarzane gamety. U protistów, grzybów i roślin pierwotnie wodnych są jednokomórkowe (często komórczaki), u roślin telomowych – wielokomórkowe. Mogą być morfologicznie niezróżnicowane lub powstają gametangia męskie czyli plemnie oraz gametangia żeńskie: lęgnie (u protistów, grzybów i roślin pierwotnie wodnych), rodnie (u roślin lądowych).

(gr. ángos – naczynie; zatem gametangium to dosłownie “naczynie, w którym powstają gamety”)

Por. także gametangiogamia