gametofit

gametofit – wielokomórkowa forma haploidalna roślin i protistów roślinopodobnych, u których występuje przemiana pokoleń. Pokolenie płciowe wytwarzające haploidalne gamety w wyniku mitozy. Haploidalne gamety łączą się ze sobą i rozwijają w sporofit.