gametogamia

gametogamia – rodzaj rozmnażania płciowego polegający na łączeniu dwóch haploidalnych gamet i wytworzeniu diploidalnej zygoty. Jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem rozmnażania się w przyrodzie. W zależności od morfologii gamet wyróżnia się dwa typy gametogamii: izogamię i anizogamię.