gamont

gamontu pierwotniaków osobnik troficzny wchodzący w okres rozrodu płciowego. Zwykle przestaje wówczas ruszać się i pobierać pokarm.

Naszym zdaniem dla olimpijczyków.

por. jednak postać troficzna