gastrula

gastrula – stadium embrionalne w rozwoju zwierząt powstające z blastuli w procesie gastrulacji. Złożone jest z dwóch listków zarodkowych: ektodermy i entodermy (gastrula dwuwarstwowa). Gastrula może podlegać dalszym zmianom, w trakcie których tworzy się trzeci listek zarodkowy (gastrula trójwarstwowa).