gatunek ekologiczny

gatunek ekologiczny – definicja gatunku w ujęciu ekologicznym, suma relacji osobników ze wszystkimi żywymi i nieożywionymi składnikami ich środowiska