gatunek

gatunek – grupa osobników o wspólnym pochodzeniu, które mogą się ze sobą swobodnie krzyżować dając płodne potomstwo (definicja rozrodcza). Grupa osobników o wspólnym pochodzeniu, które mają wspólną pulę genową, odrębną od puli innych gatunków – nie ma przepływu genów pomiędzy gatunkami (definicja genetyczna).

Podstawowa formalna jednostka klasyfikacji w systematyce organizmów.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (9.3.) (3-letnie lieum)