Gausego zasada

« Powrót do Słownika

Gausego zasada – ekologiczna zasada konkurencyjnego wypierania – dwa gatunki o identycznych wymaganiach (takiej samej niszy ekologicznej) nie mogą współistnieć i z czasem w wyniku konkurencji jeden zostaje całkowicie wyparty (ginie lub przenosi się w inne miejsce). Inaczej – dwa gatunki nie mogą zajmować tej samej niszy ekologicznej.

Kurs: Ekologia (3.3.)

Synonimy:
Gauzego zasada
« Powrót do Słownika