gen sprzężony z płcią

gen sprzężony z płcią – gen zlokalizowany na chromosomie płciowym (zwykle na chromosomie X) powodujący charakterystyczny wzorzec dziedziczenia.