gen supresorowy

gen supresorowy – gen, którego normalny białkowy produkt wstrzymuje podziały komórkowe, co zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi, który może prowadzić do raka.