gen

gen – podstawowa jednostka dziedziczenia, fragment DNA składający się ze specyficznej sekwencji nukleotydowej DNA kodujący określone białko albo RNA.

U niektórych wirusów geny to odcinki RNA.