genofor

genofor („chromosom bakteryjny”) – podstawowa struktura przechowująca u prokariontów materiał genetyczny. Ma postać dwuniciowej kolistej cząsteczki DNA (tworzącej zamknięty okrąg). Jest zwinięty w kilkadziesiąt pętli stabilizowanych przez rdzeń zbudowany z zasadowych białek i RNA.

Dla zainteresowanych: genofor jest połączony z błoną komórkową.