genom

genom – kompletny zestaw genów organizmu lub wirusa wraz z sekwencjami niekodującymi zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów. Genom prokariontów jest pojedynczy i stanowi sumę genów zawartych w ich nukleoidzie. Eukarionty, które są diplontami mają dwa genomy (genom podwójny) i tylko ich haploidalne komórki rozrodcze zawierają po jednym genomie, Poliploidy mają więcej niż dwa genomy (np. tetraploid ma cztery genomy).

Ogólnie: materiał genetyczny organizmu lub wirusa.

Por. także genom mitochondrialny