genotyp

genotyp – ogół genów danego osobnika/organizmu, które warunkują jego fenotyp.

Krótko: skład genetyczny lub zestaw alleli danego organizmu.

Uwaga: pojęcie to można odnosić także do wirusów.