geny homeotyczne

geny homeotyczne – główne geny regulatorowe, które nadzorują ułożenie i organizację części ciała zwierząt, roślin i grzybów poprzez kontrolowanie przebiegu rozwoju pewnych grup komórek.