geny sprzężone z płcią

geny sprzężone z płcią – geny zlokalizowane w chromosomie płciowym (zwykle w chromosomie X) powodujące charakterystyczny wzór dziedziczenia.

Kurs: Genetyka (9.6.)