glikogenoliza

glikogenoliza – proces rozkładu glikogenu do glukozy (ściślej do glukozo-1-fosforanu, który jest łatwo izomeryzowany do glukozo-6-fosforanu). Zachodzi w cytozolu głównie hepatocytów i włókien mięśni szkieletowych. Umożliwia szybkie dostarczenie glukozy lub jej fosforanu w odpowiedzi na nagłe zapotrzebowanie organizmu na energię.

Regulacja: glikogenoliza nasila się, gdy maleje stężenie ATP i glukozy w komórkach – w wątrobie w okresie między posiłkami, a w mięśniach w okresie intensywnego wysiłku. 

Uwaga: proces pobudzany jest również przez hormony: przez adrenalinę (w wątrobie i mięśniach) oraz glukagon i trijjodotyroninę (w wątrobie). 

Krótko – proces rozkładu glikogenu do glukozy.

Kurs: Metabolizm (9.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (9.2.) (4-letnie liceum)