glikokaliks

glikokaliksotoczka pokrywająca od zewnątrz błonę komórkową utworzona z węglowodanowych (glikozydowych) reszt glikolipidów i glikoprotein. Glikokaliks jest charakterystyczny dla niektórych komórek zwierzęcych (np. nabłonkowych, krwinek) oraz nielicznych bakterii.

Funkcje glikokaliksu:

  • zabezpiecza powierzchnię komórek przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi,
  • umożliwia łączenie się komórek w skupiska,
  • pełni ważną rolę w identyfikacji komórek (rozpoznawanie “swój-obcy”).

Składnikami reszt glikozydowych są m.in. galaktoza, glukoza, glukozoamina, mannoza.

Krótko: węglowodanowa warstwa pokrywająca błonę komórek zwierzęcych.