glikozylacja białek

glikozylacja białek – potranslacyjna modyfikacja polegająca na kowalencyjnym przyłączeniu reszty cukru do białka (ściślej do atomu azotu łańcucha bocznego jednego z aminokwasów). Proces rozpoczyna się w cytoplazmie, jest kontynuowany w siateczce śródplazmatycznej i kończy się dopiero w aparacie Golgiego (w nim ma miejsce modyfikacja dołączonego oligosacharydu).

Glikozylacja białek jest zjawiskiem powszechnym – ponad połowa białek w organizmach jest glikozylowana, najczęściej są to glikoproteiny.

Tylko dla zainteresowanych: w rzeczywistości glikozylacja białek zachodzi już podczas translacji (na wydłużanym łańcuchu polipeptydowym), dlatego czasem określana jako proces kotranslacyjny.