glikozylacja

glikozylacja – reakcja łączenia węglowodanów z innymi związkami organicznymi przebiegająca z wytworzeniem wiązania glikozydowego. Produktem glikozylacji są glikozydy, często występujące w organizmach żywych.

Przykłady: glikoproteiny (produkty glikozylacji białek), glikolipidy (glikozylowane tłuszcze).

Dla zainteresowanych – glikozydami są także nukleozydy (z punktu widzenia chemicznego są glikozylowanymi purynami lub pirymidynami.