Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska. Podstawowe zadanie:kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie. Ponadto monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku. 

Inspekcja Ochrony Środowiska składa się z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i inspektoratów wojewódzkich.