Główny Konserwator Przyrody

Główny Konserwator Przyrody – organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przyrody w Polsce w imieniu Ministra Środowiska, czyli realizację zadań wynikających głównie z ustaw: „O ochronie przyrody”, „O organizmach genetycznie zmodyfikowanych” i „Prawo ochrony środowiska”.

Współpracuje m.in. z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z regionalnymi konserwatorami przyrody.