główny układ zgodności tkankowej

główny układ zgodności tkankowej (MHC) – rodzina genów, która koduję dużą liczbę białek powierzchniowych komórki, których zadaniem jest prezentowanie antygenów. Obce cząsteczki MHC w przeszczepionej tkance mogą spowodować odpowiedź limfocytów T biorcy, co może prowadzić do odrzucenia przeszczepu.