główny układ zgodności tkankowej

główny układ zgodności tkankowej (MHC)– zespół białek odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. Są najważniejszymi białkami decydującymi o utrzymaniu lub odrzuceniu przeszczepu (odpowiadają za zgodność tkanek dawcy i biorcy). Obce cząsteczki MHC w przeszczepionej tkance mogą spowodować odpowiedź limfocytów T biorcy, co może prowadzić do odrzucenia przeszczepu.

(od ang. major histocompatibility complex)