gonidia

gonidia – u porostów komponenty autotroficzne otoczone przez strzępki grzyba. Najczęściej są to jednokomórkowe zielenice, rzadziej nitkowate lub kuliste sinice (ScytonemaGleocapsaNostoc). W plesze niektórych porostów tworzą warstwę gonidialną, leżącą pod warstwą korową grzyba (plechy heteromeryczne).

(l.poj. gonidum)

Uwaga: w szerszym ujęciu gonidia to komponenty biologiczne występujące w różnych grupach systematycznych. Zatem nie tylko glony i sinice wchodzące w skład porostów, ale także zarodniki (spory) służące do bezpłciowego rozmnażania się roślin, a ponadto wielokomórkowe części roślin służące do rozmnażania. Naszym zdaniem w szkole średniej wystarczy pamiętać tylko o gonidiach w porostach.

Kurs: Grzyby (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (3.3.) (4-letnie liceum)