gorące punkty bioróżnorodności

gorące punkty bioróżnorodności – miejsca na Ziemi, gdzie różnorodność biologiczna jest największa i jednocześnie najbardziej zagrożona. Wyodrębnia się je zgodnie z założeniem, że działania ochronne należy podejmować przede wszystkim tam, gdzie zastosowane środki będą miały najlepszy i największy efekt. 

Dwa podstawowe kryteria wyróżnienie gorącego punktu różnorodności biologicznej:

  1. co najmniej 1 500 gatunków endemicznych roślin naczyniowych,
  2. jest zagrożony (ma 30% lub mniej swojej naturalnej flory).

Aktualnie zakwalifikowano 35 obszarów. Razem stanowią tylko 2,3% powierzchni lądów, ale występuje tam ponad 50% roślin endemicznych i prawie 43% endemicznych kręgowców czworonożnych.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.5.) (3-letnie liceum)