gospodarz

gospodarz – w biologii organizm, którego ciało jest środowiskiem życia innego organizmu. Układ taki może być dla niego korzystny (np. przeżuwacz i jego symbiotyczne bakterie trawiące celulozę; roślina naczyniowa w mikoryzie), obojętny (np. człowiek i niektóre bakterie komensalne żyjące w jelicie grubym)) albo niekorzystny (pasożytnictwo). W ostatnim wymienionym przypadku gospodarz nazywany jest żywicielem.

Uwaga: w przeszczepianiu narządów czasem czasem gospodarzem nazywany jest biorca. Odradzamy taką interpretację – nie jest błędna, ale może być myląca i nie wiadomo, jak zostanie zakwalifikowana przez egzaminatora.