gradient elektrochemiczny

gradient elektrochemiczny – różnica stężeń wolnych protonów (ΔpH) i ich ładunków (ΔΨ) w poprzek błony biologicznej. Gradient elektrochemiczny wykorzystywany jest przez syntazę ATP w chloroplastach, mitochondriach oraz błonach komórek prokariotycznych do syntezy ATP. Przenoszenie protonów przez błonę biologiczną może następować w łańcuchu transportu elektronów.