gradient stężeń roztworów

gradient stężeń roztworów – wielkość określająca zmiany/różnice stężenia roztworu w przestrzeni.

Przykład: gradient stężeń jonów K+ w poprzek błony komórkowej.