Gram-dodatnie

Gram-dodatnie (G+) – bakterie barwiące się trwale na fioletowo w barwieniu metodą Grama. Ściana komórkowa bakterii G+ jest grubsza (40-50 nm) od ściany bakterii G−, ale nie wyróżnia się w niej błony zewnętrznej. Bakterie Gram-dodatnie są zwykle mniej zjadliwe niż bakterie Gram-ujemne. Antybiotyk zwalczający skutecznie bakterie Gram-dodatnie to, np. penicylina (zaburza syntezę peptydoglikanu).

Kurs: Prokarionty (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.3.) (4-letnie liceum)