Gram-ujemne

Gram-ujemne (G−) – bakterie nie barwiące się trwale na fioletowo w barwieniu metodą Grama. Ściana komórkowa bakterii G− jest cieńsza od ściany bakterii G+ (zawiera mniej peptydoglikanu), a ponadto odróżnia się obecnością dodatkowej błony zewnętrznej. Bakterie Gram-ujemne są zwykle bardziej zjadliwe niż bakterie Gram-dodatnie.

Kurs: Prokarionty (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.3.) (4-letnie liceum)