granum

granum – stos spłaszczonych tylakoidów w chloroplaście. Element systemu lamelarnego biorący udział w reakcjach świetlnych fotosyntezy.

(l. mn. grana)

Kurs: Cytologia (7.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (7.4.) (4-letnie liceum)