gromada

gromada – w klasyfikacji kategoria taksonomiczna znajdująca się powyżej poziomu rzędu; w botanice odpowiednikiem gromady jest klasa.

Kurs: Naukowe podstawy biologii