gruczoł apokrynowy

gruczoł apokrynowy gruczoł, którego wydzielina gromadzi się w szczytowej części komórek. Części te wraz z wydzieliną odrywają się i dostają do światła odcinka wydzielniczego. Pozostała część komórek odnawia się (następuje regeneracja powstałego ubytku). Wydzielanie ma charakter cykliczny.

Przykład: gruczoł mlekowy.

por. też gruczoł merokrynowy i gruczoł holokrynowy