gruczoł holokrynowy

Gruczoł holokrynowy – gruczoł, w którym całe komórki przekształcają się w wydzielinę i odłączają się od nabłonka gruczołowego. Przykładem jest gruczoł łojowy (jego komórki przekształcają się w łój skórny).

Więcej informacji w kursie: Tkanki 4L (8.4.)

por. także gruczoł apokrynowy, gruczoł merokrynowy

Dla zainteresowanych.