gruczoł merokrynowy

gruczoł merokrynowy – jego komórki gruczołowe w procesie wydzielania zachowują pełną integralność, tzn. nie ulegają zasadniczym zmianom lub uszkodzeniu. Wydzielanie polega na uwalnianiu cząsteczek substancji ze szczytowej części komórki (w drodze egzocytozy).

Przykłady: zdecydowana większość gruczołów takich jak, np. wątroba, ślinianki, trzustka, gruczoły potowe.

por. też gruczoł apokrynowy i gruczoł holokrynowy

Dla zainteresowanych!