grupa aminowa

grupa aminowa – grupa chemiczna składająca się z atomu azotu połączonego z dwoma atomami wodoru; w roztworze funkcjonuje jako zasada, przyłączając jon wodorowy i uzyskując ładunek 1+.