grupa fosforowa

grupa fosforowa – grupa chemiczna składająca się z atomu fosforu połączonego z czterema atomami tlenu; istotna w przenoszeniu energii.