grupa funkcyjna

grupa funkcyjna – specyficzne ułożenie atomów zwykle połączonych ze szkieletem węglowym cząsteczek organicznych, zazwyczaj biorące udział w reakcjach chemicznych.