grupa funkcyjna

« Powrót do Słownika

grupa funkcyjna – specyficzne ułożenie atomów zwykle połączonych ze szkieletem węglowym cząsteczek organicznych, zazwyczaj biorące udział w reakcjach chemicznych.

« Powrót do Słownika