grupa hydroksylowa

« Powrót do Słownika

grupa hydroksylowa – chemiczna grupa składająca się z atomu tlenu połączonego z atomem wodoru. Cząsteczki posiadające tę grupę rozpuszczają się w wodzie i są nazywane alkoholami.

« Powrót do Słownika