grupa karbonylowa

grupa karbonylowa – grupa chemiczna w aldehydach i ketonach, składająca się z atomu węgla i połączonego z nim podwójnym wiązaniem atomu tlenu.